Transport

Transport

Wstęp

Moduł wykorzystywany jest przez firmę lu dział do aranżacji transportu samochodowego osób, zarówno zatrudnianych przez firmę jak i dla firm trzecich. Zlecenia transportu mogą być wpisywane przez pracowników różnych szczebli. Zarządzanie zaś odbywa się przez pracowników do tego specjalnie przydzielonych.