Płace

Płace

Wstęp

Płace są rozbudowanym modułem służącym do przygotowywania danych takich jak stawki do kontraktów i umów, płace oraz do liczenia płac i należności dla różnych specyfikacji obliczeń i zależności. Zarówno w stawkach jak i płacach wykorzystywane są pola definiowalne, co daje dużą elastyczność rozwiązania. Dla każdego armatora czy statku można zdefiniować własne tabele stawek i płac, można również przydzielić różne tabele stawek do jednego armatora czy statku. Dzięki elastycznemu systemu raportowania, wyniki mogą być szybko dostosowane do potrzeb kontrahenta.

Stawki

Stawki definiowane są jako tabele wartości ze zdefiniowanymi polami. Można stworzyć wiele różnych typów stawek oraz przypisać różne wartości dla armatorów czy statków w określonych ramach czasowych. Stawki mogą być dostępne w innych modułach jak kontrakty czy rozliczenia. Listy określone datą zamknięcia nie są dostępne w listach wyboru.

rate_sets

 

Płace

Kalkulacje płac dostęne są w specjalnych tabelach, które przypominają tabele z excela. Przeliczenia płacowe definiowane są indywidualnie dla każdego typu płacy, których może być wiele w jednym systemie. Dzięki możliwości dopinania specjalizowanych rozwiązań, możliwości modułu są bardzo szerokie.

Tabele płac uzupełniane są automatycznie dla załogi na statku, która była obecna w danym okresie rozliczeniowym. Możliwe jest również dodanie marynarzy, nie związanych bezpośrednio kontraktem, jako specjalnych rekordów. Płaca każdego marynarza jest przeliczana według zadanego wzorca w tabeli pokazanej poniżej.

 

payroll

Wyliczone płace mogą zostać przekazane do tabelki przelewów, która jest podstawą przygotowania transferów do banków. Wartości przelewów mogą być pokazane bezpośrednio w tabeli płac. Istnieje możliwość zdefiniowania specjalnych pól balansów, które przekazywane są do miesiąca następnego.

System udostepnia możliwość zdefiniowania raportów dla każdego rodzaju płac. Dla jednego rodzaju płac może być zdefiniowanych wiele raportów, w zależności od potrzeb.

 

Transfery

Przygotowane w płacach tabele przelewów są podstawą do przygotowywania specjalnych list transerów pieniężnych. Listy takie są przygotowywane jako eksporty specjalizowane do każdego systemu bankowego. Pliki, wygenerowane przez system, są importowane bezpośredio do systemów bankowych. Są dostępne dodatkowe raporty do sprawdzania poprawności importu przez system bankowy.

Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.