Faktury

Faktury

Wstęp

Moduł służy do wystawiania i zarządzania fakturami. Zawiera wszelkie możliwości dostosowywania struktur faktur definiowania typów dokumentów, przypisywania dodatkowych informacji do faktur a także bardzo szerokiego raportowania.

Struktury danych

W module można zdefiniować różnego rodzaju dokumenty, i w zależności od potrzeb przypisać je do struktury drzewiastej, tak aby odwzorować jak najlepiej potrzeby firmy.

Oprócz podstawowych typów dokumentów można również zdefiniować rejestry, które służą do rozliczeń z kontrahentami zamawiającymi duże ilości usług.

invoices

Raporty

Moduł zaiweira szeroki zakres dostępnych raportów, wykonywanych bezpośrednio z elementów modułu jak: lista faktur, faktury niepołacone, pozycje faktur, czy rejestry. Z menadżera raportów dostepne są raporty przekrojowe jak: podsumowania, rejestry, dynamika sprzedaży rokdo roku, miesiąc do miesiąca i inne.

invoices_reports

invoices_turnover