Crm

Crm

Overwiev

Crm jest wspólnym modułem w systemie eMariners.

Kontrahenci

Lista kontrahentów wykorzystywane są w różnych miejscach systemu w zależności od potrzeb.

Kalendarz

Standardowym elementem wyświetlanym w kalendarzu są bezpośrednie wydarzenia, jednakże do kalendarza mo mogą być przypisane różne elementy systemu w zależności od aktywowanych modułów, np. zadania, przypomnienia, serwisy i inne.

calendar

Raporty

Menedżer raportów zawiera różnego radzaju zdefiniowane raporty w systemie, pokatalogowane według modułów. Wykorzystanie menadżera raportów, obok zwykłych raportów wykonywanych bezpośrednio z elementów systemu, ma uzasadnienie szczególnie gdy są to raporty przekrojowe.

Raporty wykonywane są w różnych trybach.

  • tryb zapisu – raport zapisywany jest w systemie na stałe i możliwe jest późniejsze jego otwarcie. Jest to szczególnie wygodne, gdy ważny jest stan elementów systemu na dany dzień. Raporty można otworzyć w dowolnym terminie. Raporty posegregowane są w drzewie moduów według miesięcy zapisu.
  • tryb otwarcia – raport przeliczany jest w momencie uruchomienia raportu