Rozliczenia

Rozliczenia

Przegląd

Moduł przeznaczony do tworzenia rozliczeń pomiędzy agencją a armatorem. Tablica rozliczeń jest w pełni adoptowana do potrzeb i wygląda podobnie do arkusza Excel. Zawiera miesięczne kalkulacje zarobków, kosztów, przelewów bankowych, podatków, opłat związkowych (ITF), opłat transportowych, ubrań roboczych i innych. Moduł importuje do rozliczeń dane z innych części systemu, jak płace, transport czy dokumenty. Każdy typ rozliczeń może posiadać swój własny zestaw raportów, eksportów do innych systemów (np. pliki Excel).

 

Rozliczenie

Każdy statek generuje koszty załogi, pracy, eksploatacji itp. Dane te są przechowywane i przeliczne w różnych miejscach systemu. Moduł rozliczeń potrafi pobrać te dane automatycznie i wstawić w odpowiednie pola, tak aby przygotować odpowiednią tabelę rozliczeń.

clearing

 

Przychody i rozchody

Agencja rozlicza swoje koszty z armatorem na bazie stosownej umowy. Przychodem agencji może być specjalna tabela opłat, związana z zatrudnionymi marynarzami przez armatora. Tworzy to tabelę prowizji, która jest wyliczana w systemie za pomocą dedykowanych wtyczek.

Raporty

Raporty są przygotowywane indywidualnie dla każdego rodzaju rozliczenia i są dla niego dostępne. Dodatkowe raporty przekrojowe dostepne są z poziomu CRM->Raporty.